Home > Juridische informatie

Juridische kennisgeving

Deze website https://www.3monts.be is de exclusieve eigendom van Brasserie des 3 MONTS.

EIGENAAR EN WEBSITE-UITGEVER

Brasserie des 3 MONTS

121 Route de la Chapelle
59114 Saint-Sylvestre-Cappel
France

telefoon : +33 0(3) 28 40 15 49
Siret : 33185949600019

CONCEPTION - RÉALISATION - HÉBERGEMENT


DPC DESIGN SARL

4 Avenue Pierre Beregovoy
58000 NEVERS
FRANCE

www.dpcdesign.fr

SIRET : 80939469500013
TVA : FR72809394695


Fotorechten

Samuel Dhote, Office de Tourisme Coeur de Flandre, I. D’Hulst, C. Deberdt, skope pictures

Persoonsgegevens

De Brasserie des 3 MONTS-website gebruikt de Facebook Pixel-plotter om publieksmetingen uit te voeren. U kunt de kaartplotter op deze pagina uitschakelen.

Cookies

De website gebruikt uitsluitend cookies voor statistische doeleinden. De gebruikte cookies worden op deze pagina geregistreerd. Deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de manier waarop bezoekers deze website gebruiken. We gebruiken deze gegevens om rapporten op te stellen en ons te helpen de website te verbeteren. Cookies verzamelen gegevens op anonieme wijze. Om niet langer door Google Analytics gevolgd te worden met betrekking tot de volledige website, raadpleeg deze pagina, raadpleeg deze pagina.

Inhoud van de website

Het bedrijf Brasserie des 3 MONTS is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden, onjuistheden of weglatingen met betrekking tot beschikbare gegevens op deze website.

Intellectuele eigendom

Deze website, samen met alle onderdelen (zoals teksten, foto's, video's, merken ...), vormt een beschermd werk in de zin van artikelen 112-2 en volgens het Intellectuele Eigendomsrecht, die als zodanig onder de Franse en internationale wetgeving inzake Literaire en Artistieke Eigendom valt. Het kopiëren v an pagina's van de website via om het even welk medium (harde schijf inbegrepen) wordt uitsluitend voor privédoeleinden toegelaten. Bijgevolg is om het even we lke weergave of kopie, zelfs gedeeltelijk, van de website of onderdelen ervan, voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Brasserie des 3 MONTS, verboden. Dit kan als een daad van vervalsing beschouwd worden en leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser.

Hyperlinks

Het bedrijf Brasserie des 3 MONTS kan in het kader van de huidige internet-website niet aansprakelijk worden gesteld voor hyperlinks naar andere websites die aanwezig zijn op het internet, en dit wat betreft hun inhoud of de links die ze bevatten, alsook hun operationele voorwaarden (meer bepaald het beheer van persoonsgegevens, ...). De mogelijkheid om eenvoudige hyperlinks naar de website https://www.3monts.be vast te leggen is onderworpen aan voorafgaande toestemming van Brasserie des 3 MONTS. Om het even welke diepe hyperlink die gebruik maakt van de “framing” (het afbeelden van een pagina in een kader te midden van een andere website) techniek is verboden.

Vrijstelling van technische verantwoordelijkheid

Brasserie des 3 MONTS verbindt zich ertoe haar best te doen opdat de website https://www.3monts.fr steeds toegankelijk is. Brasserie des 3 MONTS is echter niet verantwoordelijk in geval van moeilijke toegang tot haar website of verbreking van de internetaansluiting, ongeacht de oorzaken ervan. Meer bepaald behoudt Brasserie des 3 MONTS zich het recht om over te gaan tot het wijzigen van de website indien het dit nuttig acht, en dit zonder voorafgaande waarschuwing, zelfs indien de toegang tot de website hierdoor onderbroken wordt. Bovendien kan Brasserie des 3 MONTS niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade, met inbegrip van ontoegankelijkheid tot de website, gegevensverlies, schade of vernielingen die uw computer zouden kunnen aantasten