Huis > Juridische informatie

Juridische kennisgeving

Deze website https://www.3monts.be is de exclusieve eigendom van 3 MONTS.

EIGENAAR EN WEBSITE-UITGEVER

3 MONTS 121 Route de la Chapelle 59114 Saint-Sylvestre-Cappel E-mailadres : contact@3monts.fr Siret : 33185949600019

ONTWERP - REALISATIE - HOSTING

DPC DESIGN SARL

4 Avenue Pierre Beregovoy
58000 NEVERS
FRANCE

www.dpcdesign.fr

SIRET : 80939469500013
TVA : FR72809394695


Persoonlijke gegevens

Volgens de wet « Informatique et Libertés » 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van informatie over u (rectificatie, bijwerking, verwijdering van gegevens), die u kunt uitoefenen door contact op te nemen contact@3monts.fr

Inhoud van de site

THet bedrijf 3 MONTS wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of omissie met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op deze site.

Intellectuele eigendom

Deze site, evenals alle elementen waaruit deze bestaat (met name teksten, foto's, video's, merken, ...), vormen een werk in de zin van de artikelen 112-2 en volgende van de code intellectuele eigendom, en vallen als zodanig onder de wetgeving Frans en internationaal op het gebied van literaire en artistieke eigendom. Het kopiëren van pagina's van de site op welke drager dan ook (inclusief harde schijf), is alleen toegestaan voor privédoeleinden. Dientengevolge kan elke weergave of reproductie, zelfs gedeeltelijk, die zou kunnen worden gemaakt van de site of elementen die het samenstellen, voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 3 MONTS , is unlawful and capable of constituting an act of infringement involving the civil and criminal liability of the infringer.

Hyperlinks

De hyperlinks die worden opgezet als onderdeel van deze website naar andere sites op internet, kunnen niet de verantwoordelijkheid van het bedrijf overnemen 3 MONTS wat betreft hun inhoud of de links die ze bevatten, hun operationele voorwaarden (inclusief het beheer van persoonlijke gegevens, ...) Van mogelijkheid om eenvoudige hyperlinks naar van website https://www.3monts.be vast te leggen is onderworpen aan voorafgaande toestemming van 3 MONTS. Om het even welke diepe hyperlink die gebruik maakt van de framing (het afbeelden van een pagina in een kader te midden van een andere website) techniek is verboden.

Vrijstelling van technische verantwoordelijkheid

3 MONTS verbindt zich ertoe haar best te doen opdat de website https://www.3monts.be steeds toegankelijk is. 3 MONTS is echter niet verantwoordelijk in geval van moeilijke toegang tot haar website of verbreking van de internetaansluiting, ongeacht de oorzaken ervan. Meer bepaald behoudt 3 MONTS zich het recht om over te gaan tot het wijzigen van de website indien het dit nuttig acht, en dit zonder voorafgaande waarschuwing, zelfs indien de toegang tot de website hierdoor onderbroken wordt. Bovendien kan 3 MONTS niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade, met inbegrip van ontoegankelijkheid tot de website, gegevensverlies, schade of vernielingen die uw computer zouden kunnen aantasten

Bent u meerderjarig
in uw land
om deze site te betreden?